ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ที่โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โดยในที่ประชุมได้แนะนำศึกษานิเทศก์ใหม่จำนวน 7 คน พร้อมมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่สอบ o-net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน  ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมในหัวข้อต่างๆมากมาย  อาทิ  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนนักและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2561 มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา  การเบิกจ่ายงบประมาณ   ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ซึ่งสนับสนุนสถานที่ในการประชุมต่อหน้าผู้บริหาร ผู้อำนวยการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 120 คน เพื่อให้ผู้บริหารทุกแห่งได้รู้และเห็นการพัฒนาของโรงเรียนคลองบ้านพร้าว โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ที่ดูร่มเย็น สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนอื่นๆ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของตน 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up