ททท.จัดท่องเที่ยววิถีไทยมอญวัดศาลาแดงเหนือทานข้าวแช่อัตลักษณ์เมืองปทุม

เวลา 12.00 น. วันที่ 17 มิ.ย.61 ที่วัดศาลาแดงเหนือ หมู่ 2 บ้านศาลาแดง ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย พานักท่องเที่ยวทานข้าวแช่อัตลักษณ์เมืองปทุม พร้อมประดิษฐ์สะใบมอญทำธงหางหงส์
   
เนื่องจาก ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย จัดคาร์แรลลี่ ท่องเที่ยว วิถีมอญ 3 จังหวัด เส้นทางกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน รถยนต์ 30 คัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 โดยได้นำเอกลักษณ์และจุดเด่นของชุมชนมอญในแต่ละพื้นที่ของ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมชนมอญบางกระดี ชุมชนมอญเกาะเกร็ด และชุมชนมอญศาลาแดงเหนือ ซึ่งแต่ละพื้นที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรม ที่ในปัจจุบันหาชมได้ยาก มานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสถึงอัตลักษณ์วิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นมา วัฒนธรรมอันดีงามการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในชุมชน
   
ส่วนนาง รติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรม คาร์แรลลี่ ท่องเที่ยววิถีมอญ 3 จังหวัด จะช่วยสร้างการรับรู้ถึงข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของทั้ง 3 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางพักค้างในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี อันจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้ไปสู้ท้องถิ่น นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังจะสอดแทรกการปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการลดใช้พลาสติกเพื่อเป็นการไม่เพิ่มขยะไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย.
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up