อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดคันทรีพาร์ค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

ณ สนามกีฬาหมู่บ้านคันทรีพาร์ค 14  ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ฟุตบอลต้านยาเสพติดคันทรีพาร์คคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมีนายสัมฤทธิ์ ผลมะเฟือง นายกองค์เทศมนตรีตำบลบางเตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการทั้ง 2 ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเตยเข้าร่วม
 
โดยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดคันทรีพาร์คคัพ ครั้งที่ 9 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยมีโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดโดยแบ่งเป็น 3 ภารกิจดังนี้
1.กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของชาวตำบลบางเตย ครั้งที่ 5/2561
2.ภารกิจอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดครั้งที่ 5/2561
2. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 9/2561 ทั้ง 3 กิจกรรมได้ รับงบประมาณจาก สปสช.เทศบาลตำบลบางเตย ส่วนหนึ่งและได้รับงบประมาณจากการสนับสนุน บริษัท ห้างร้านและประชาชนในเขตที่ร่วมกันบริจาคเงินงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดคันที่ปาร์ค 14 คัพ มีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การป้องกันภัยจากยาเสพติด ให้เด็กๆเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเตยและเขตบริเวณใกล้เคียงมีความสามัคคีและได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1.รุ่นประชาชนทั่วไป 32 ทีม
2. รุ่นอาวุโส 6 ทีมทั้งหมดทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 38 ทีมใช้เวลาในการแข่งขันทั้งหมด 10 สัปดาห์
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up