ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสตูรการพัฒนาการเกษตร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1

นายประกอบ  จรเจริญ เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้นางสาววิชุดา สมส่วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสตูรการพัฒนาการเกษตร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ที่ ศพก.อำเภอเมืองปทุมธานี (ต.บางคูวัด)จังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวนเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย โดยการอบรมได้แบ่งออกเป็น 4 วิชา คือการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่, การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข, และการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย  
ด้าน นางสาววิชุดา สมส่วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การลดรายจ่าย และ เพิ่มรายได้ ถือเป็นวิธีที่หลายๆ คน นิยมใช้ในการดำรงชีวิตปัจจุบัน ดังนั้น การเพิ่มรายได้ จึงมีความสำคัญ ต่อเกษตรกร อีกทั้งในช่วงนี้ การหารายได้เพิ่มจากการเพาะต้นอ่อนผัก ถือเป็น เทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันคนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ซึ่งต้นอ่อนผักที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ มี ต้นอ่อนถั่วลันเตา ซึ่งมีประโยชน์และอุดมไปด้วยวิตามินบี ซี ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัสและสารเลซิติน ต้นอ่อนทานตะวัน มีกาบ้า ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และอุดมไปด้วยวิตามิน บี1-6 วิตามินอี วิตามินซี เซเลเนียม และไขมันโอเมกา 3 6 9 เป็นต้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up