ธัญญารักษ์จัดวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ 20 มีผู้เข้าร่วมกว่า 3 พันคน

เวลา 06.00 น.วันที่ 24 มิ.ย.61 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ต.ประธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20 โดยในงานมีนักวิ่งเข้าร่วมการวิ่งการกุศลรั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยมีนักวิ่งทุกเพศทุกวัย ซึ่งในงานมีการวิ่งอยู่หลายประเภทประเภท มินิมาราธอน 10.5 กม.ประเภทชายและหญิงชนะเลิศอันดับ 1 – 3 จะได้รับรับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทชมรม 10.5 กม.ประธานชมรม ชนะเลิศอันดับ 1 – 3 จะได้รับรับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภท เดิน - วิ่ง 5 กม. ประเภทชายและหญิงชนะเลิศอันดับ 1 – 5 จะได้รับรับถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปจะได้รับคูปองตรวจร่างกายประจำปี 1 ครั้งฟรี 

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าวิ่งการกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20” ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาได้ออกไปประกอบอาชีพที่สุจริตนอกจากนี้ ยังทำให้บุคลากรของสถาบันฯมีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีเสียสละ เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งรวมถึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรของสถาบันฯและประชาชนทั่วไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up