มทร.ธัญบุรี จัดงานวิชาการประจำปี 2561 นวัตกรรมสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี’ หรือที่เรียกว่า RT61 จัดแสดงสุดยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและอาจารย์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานวิชาการเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่ 4 – 6 ก.ค. 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่และอนาคตการอุดมศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยไทยแลนด์ 4.0’ รวมถึง Prof. Dr. Fei xu อธิการบดีมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘เทคโนโลยีระบบรางของประเทศจีน

ไฮไลต์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำมาจัดแสดงจากการประกวด Innovation Awards 2018 เช่น เรื่อง  “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากดอกเข้าพรรษาและนมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสระบุรี” ดร.ไฉน น้อยแสง “แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรไทยต้นทุนการผลิตต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” อาจารย์เอมอร  ชัยประทีป จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย “ผลงานโต๊ะขนบธรรมเนียมไทย (ลวดลายการไหว้)” รศ.ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง คณะศิลปกรรมศาสตร์ “ถังพลาสติกจากขยะพลาสติก” ดร.ณรงค์ชัย  โอเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลงานนักศึกษาจากการประกวด RMUTT Young Talent Inventor Awards เช่น ผลงาน “เครื่องต้นแบบการตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย” “แผ่นรองพรมรักษ์โลกจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” “ปุ๋ยสลายตัวช้าจากพอลิแลคติกแอซิด” “การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นมันสำปะหลัง” เป็นต้น

และยังมีการประกวดแข่งขัน อาทิ การแข่งขันหุ้นออนไลน์ การแข่งขันทักษะการจัดการโซ่อุปทาน การแข่งขันทักษะหุ่นจำลองจากภาพฉาย การแข่งขันเกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพนักพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์หน้าใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ‘นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ/ความงาม’ การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประกวดสื่อเศรษฐกิจดิจิทัล การแข่งขันทางวิชาการและความเป็นเลิศ รวมถึงการจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพ การบริการวิชาการแก่สังคม ‘ธัญบุรีโมเดล’ โครงการ SMEs Start-Up และ TurnArounds พร้อมด้วยกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรไทย ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ต่อการช่วยพัฒนาประเทศ เปิดให้เข้าชมฟรี 4-6 ก.ค.61 ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up