ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)เป็นประธานพิธี มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ความประพฤติดีและยากจน จำนวน 20 ทุน

ณ โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
นางนิภา แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี มอบทุนการศึกษาเรียนดี ความประพฤติดีและยากจน โดยมีนางสาวศิวพร มงคลขันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงาน 

ด้านนางนิภา แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระ กล่าวว่า วันนี้ได้ทำการมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดี ความประพฤติดีและยากจน จำนวน 20 ทุน เนื่องด้วยโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) ได้รับทุนสงเคราะห์จากวัดโบสถ์เพื่อมอบให้กับนักเรียนในด้านการศึกษา ทางโรงเรียนได้พิจารณานักเรียนที่เหมาะสมในด้านการเรียนความประพฤติดี จำนวน 20 คน ทุนละ 500 บาท รวมจำนวน 10,000 บาทโดยมีผู้ปกครองนักเรียนมารับด้วย  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up