รองนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรีนวัตกรรมสร้างสรรค์RT61ตามยุทธศาสตร์4.0

เวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรีนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT 61 โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ให้การตอนรับ
    
การจัดงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT 61 ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของภารกิจทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษา และการสร้างนวัตกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ประชาชนและภาคสถานประกอบการที่จะได้รับรู้การพัฒนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ที่จะนำไปขยายผลและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศชาติ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และยั่งยืน
    
ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับประเทศและสากล จากประสบการณ์และการพัฒนาผลงานของมหาวิทยาลัย ฯ มาเป็นเวลา 43 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  สร้างความมั่นคงให้กับการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up