เปิดงาน มหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 ครั้งที่ 2

วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัด อีสานตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2 ยกระดับเกษตรกรต้นแบบไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มทักษะความรู้การตลาดออนไลน์พร้อมตั้งเป้าปี 2564 ประเทศไทยจะมีการทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย 1,000,000 ไร่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีการทำเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่ ปลูกพืชผักและปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีหรือปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ได้ มีกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดภัยสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในงานดังกล่าวได้มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน IFOAM ออร์แกนิคไทยแลนด์ PGS EARTH SAFE เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานและปลอดภัย 100% จำนวน 200 คน โดยมีผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ เช่นข้าวอินทรีย์ ปลอดสารเคมี แตงโมปลอดสารเคมี จากจังหวัดยโสธรมาร่วมกันออกบูธ 

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดเสวนาแบบประชารัฐเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์และการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปและเทคนิคการประกอบอาหารหลากหลายอีกทั้ง มีช่วงพูดคุยตามประสาเกษตรอินทรีย์ฯ โดยตัวแทนจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสหัวข้อ "กระบวนการจำนวนสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ระบบออนไลน์" ช่วงที่ 2 โดยตัวแทนจากธนาคารออมสิน หัวข้อ "Cashless Society" และช่วงที่ 3 โดยตัวแทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หัวข้อ "เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มีศักยภาพเพื่อเป็นเกษตรอินทรย์ไทยธนาแลนด์ 4.0" พร้อมกิจกรรมความบันเทิงอีกมายมาย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up