ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท เอสเค ห้องเย็น จำกัด และบริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปผลไม้และส่งออกผลไม้แปรรูปแช่แข็ง

วันที่ 12 ก.ค.61 ที่ บริษัท เอสเค ห้องเย็น จำกัด และบริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด เลขที่ 99 / 55 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ พร้อมด้วย นางชไมพร  ขวัญทอง  พาณิชย์จังหวัด ปทุมธานี นายสหวัฒน์  โสภา  อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี   ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ประกอบกิจการประเภทการนำเข้าส่งออกผลไม้ รับฝากสินค้าในห้องเย็นผลิตและแปรรูปผลไม้ ทุเรียนแช่แข็ง มังคุดแช่แข็ง มะม่วงแช่แข็ง และส่งออกผลไม้แปรรูปแช่แข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทุเรียนแช่แข็งของไทยจะก้าวเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้น

ในอดีตเกษตรส่งออกทุเรียนสด พบปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาสินค้า ทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ เมื่อทุเรียนสดล้นตลาด ซึ่งวันนี้การแปรรูปทุเรียนแช่แข็งตอบโจทย์และทำให้สามารถส่งออกทุเรียนได้ตลอดทั้งปี ทั้งในและนอกฤดูกาล อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าสินค้า สามารถรับซื้อทุเรียนจากเกษตรได้ไม่จำกัดและให้ราคาสูงเป็นการช่วยเหลือเกษตรได้อีกทาง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up