โรงเรียนดวงกมล จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวยางกูร

โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวยางกูร ที่ลานเอนกประสงค์ของโรงเรียน โดยคณะผู้บริหารได้นำครูและนักเรียน ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นได้ถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

โดยในวันดังกล่าวยังจัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้กับนักเรียนได้ร่วมกันแสดงออกถึงทักษะของการใช้ภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up