รองผู้ว่าฯ เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ (31ก.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจังหวัดปทุมธานี ได้รับการอนุมัติให้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในปี 2561 เพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่  ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ภายในงานมีบริการให้ความรู้ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พร้อมจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี มีเกษตรกรมารับบริการ ประมาณ 200 คน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up