ตลาดนัดวิชาการ

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดงานตลาดนัดวิชาการขึ้น ในชื่องาน  "มนต์เสน่ห์ ยุค บุพเพสันนิวาส" ที่ ลานเอนกประสงค์ของโรงเรียน  สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน 
    การพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรม เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี เป็นมาตรฐานสากลและก้าวทันนักเรียนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้กระบวนการ การประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและค่านิยม 12 ประการ และแนวทางการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 เพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีความรู้ความสามารถ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up