ผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างเสาธง

โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา ที่ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ โดยมีส่วนราชการ อบต.คลอง 6 และ ภาคประชาชนเข้าร่วมงาน 
                  
สำหรับโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้รับมอบโดมเอนกประสงค์มาจาก อบจ.ปทุมธานี ทำให้ต้องมีการรื้อเสาธงออก ต่อมาเมื่อทำการก่อสร้างโดมเสร็จแล้ว แต่ไม่มีงบประมาณในการสร้างเสาธงของโรงเรียน ทำให้ต้องสร้างเสาธงชั่วคราวใช้ไปก่อน ภายหลังได้มีการประชุมคณะครูและ ผู้ปกครองถึงแนวทางในการสร้างเสาธง จึงได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหาเงินสมทบทุนดังกล่าว โดยยอดเงินที่มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนกว่า 140,000 บาท


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up