บริการวิชาการ มทร.ธัญบุรี

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปจากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า ที่ ศูนย์เรียนรู้สัมมา
ชีพชุมชน ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง โดยมี ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ และนักศึกษาของคณะ ออกบริการ
วิชาการ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนผลิตอาหารว่างจากเห็ด
   โดย ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่  กล่าวว่า เห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการส่งเสริมให้เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากเห็ดมีคุณค่าทางโภชนาการมีไขมันต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล เป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติคุณภาพสูง มี
กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน ใช้เป็นแหล่งของเกลือแร่และวิตามิน และยังมี เบต้ากลูแคน ที่ช่วย
กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้
   เห็ดโดยทั่วไปนิยมนำมาแปรรูปเป็นอาหาร เช่น เห็ดนางรมหลวง เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดเข็มทอง และ
เห็ดนางฟ้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว เห็ดบางชนิดมีสรรพคุณเป็นยา ที่คนจีน
นิยมให้เป็นสมุนไพรในการรักษาโรค เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู เห็ดโคน เห็ดหัวลิง เห็ดไมตาเกะ เห็ดหอม เป็นต้น  
ในขณะที่บางชนิดเป็นเห็ดพิษ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ด้วยคุณลักษณะเด่นของเห็ดที่มีรสอร่อย (รส Umami, 
อูมามิ) สามารถใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ได้ มีเกลือค่อนข้างต่ำ และมีน้ำตาลที่ให้รสธรรมชาติ จึงทำให้สามารถนำไปแปร
รูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up