มนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง

   สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในชื่องาน สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง ขึ้น ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี
   โดย นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า "งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง ครั้งนี้พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับบรรยากาศกลิ่นอายแห่งท้องทุ่งบ้านนาที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสังคม และพบกับความสุข สนุกสนานในสไตล์วิถีเกษตร ลิ้มรสความอร่อยจากพืชผักพื้นบ้านที่รังสรรค์เมนูให้ได้เลือกซื้อ เลือกชิม เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมจากท้องทุ่งที่นำมาจัดแสดง พร้อมทั้งสาธิต ต่อยอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในเรื่องนวัตกรรมการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ระบบน้ำหยดสำหรับคนเมือง ระหัดวิดน้ำ ตะบันน้ำ จักรยานสูบน้ำ กังหันลมสูบน้ำ  เป็นต้น และหลักสูตรวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำไปประยุกต์ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และเอาใจเด็กๆ ที่มาเที่ยวงานซึ่งจะได้เรียนรู้ลงมือทำของเล่นจากธรรมชาติด้วยตนเองและสามารถนำกลับไปที่บ้านได้

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up