แก้วหน้าม้า 2018

   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขต รังสิต จัดแถลงข่าวละครเวที เรื่อง แก้วหน้าม้า 2018 เป็นการนำเอาเรื่องราว ตัวละครหลักแก้วหน้าม้า และเทพนิยายต่าง ซึ่งถูกนำมารวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงละครเวที โดยจัดแสดงในวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ ห้องสัตตบงกช อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขต รังสิต
 โดย อาจารย์ สุภารักษ์ จูตระกูล รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า ละครเวทีเรื่อง  แก้วหน้าม้า 2018 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ของคณะนิเทศสาสตร์ ที่จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ร่วมกับด้านศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดผ่านละครเวที เป็นศิลปร่วมสมัยที่มี พลังในการสร้างอุดมการณ์ ความรู้ ความคิด และ จินตนาการให้สังคม ซึ่งละครเวทีถือว่ามีจุดเด่นคือการสื่อสาร ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม กับ นักแสดง ถ่ายทอดผ่านอารมณ์ สีหน้า ท่าทาง และเพลงประกอบ ซึ่งทั้งหมดจะถ่ายทอดผ่านตัวละคร แก้วหน้าม้า ที่จะพบเจอกับเทพนิยายยอดนิยมต่างๆนานา
   ด้าน นางสาว ปฐมาภรณ์ แสงบุญส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เปิดเผยว่า การแสดงละครเวที เรื่อง แก้วหน้าม้า 2018 นอกจากจะเป็นการแสดงที่ฝึกด้านการสื่อสารแล้วนั้น รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับ โรงเรียนวัดเขียนเขต และให้กับบ้านเด็กอ่อนรังสิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ น้องๆ ที่ขาดแคลนทุกทรัพย์ และส่งต่อโอกาศทางการศึกษา เพื่อนเยาวชนของชาติในอนาคตอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up