MOU เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ

   ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต นำโดย นายวัฒนะ เผือกเสริฐ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ นำโดย นายญาณวุฒิ เพทายพนากิจ ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี จัดพิธี ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรี คณะครูศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต และ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี เข้าร่วมเป็นสักขพยาน
   สำหรับการ นามความร่วมมือ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาศทางการศึกษาให้กับ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษา และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ นักเรียน ประชาชน ให้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ในพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี 50 ทุนด้วยกัน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up