มอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ

   เทศบาลตำบลบางพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ นักเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางพูน รุ่นที่ 2 โดยมี นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน เป็นประธาน เปิดงาน และ มอบวุฒิบัตร ที่ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน
   สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นลักษณะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนวบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพูน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี โดยในรุ่นที่ 2 นี้ มีผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูน ทั้งสิ้น 58 คน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up