พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ

   ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ท่านใหม่) โดยมีพิธีประกอบด้วย การอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 25 การส่งมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ การส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา และการสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้งสองท่าน โดยได้มีการจัดกำลังสวนสนาม จำนวน 4 กองพัน ประกอบด้วย กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ , กองพันทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน และ กองพันต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ เข้าร่วมการสวนสนาม นอกจากนี้ยังได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ /ก หรือ (F-16 A/B) และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก  หรือ (Gripen 39 C/D) บินผ่านพิธีเพื่อเป็นเกียรติอีกด้วย
   ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก จอม  ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทหารอากาศ ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายที่ให้ไว้ พร้อมทั้งกล่าวว่า พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีประสบการณ์สูง ทั้งด้านการบิน การบริหาร และวิทยาการแขนงต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และยุติธรรม เชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นนำพากองทัพอากาศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างแน่นอน 
ด้าน พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ได้กล่าวรับมอบหน้าที่ระบุว่า พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านและผู้บังคับบัญชา และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพื่อก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up