หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วติดตั้งป้ายเตือนโค้งอันตราย

   วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายเอนก จันทร์สมบัติ หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วรักษาการหัวหน้าหมวดทางหลวงปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่ ติดตั้งป้ายเตือนจราจร ตามสี่แยกทาง-โค้งอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน บริเวณ ถนนปทุมสายใน ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
   นายเอนก จันทร์สมบัติ หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วรักษาการหัวหน้าหมวดทางหลวงปทุมธานีกล่าวว่า วันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่มาติดตั้งป้าย จราจร ตามสี่แยกทางโค้งอันตราย เส้นปทุมสายในตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 จุด ได้แก่     จุดทางแยกวัดแจ้ง บริเวณโค้งสะพานก่อนถึงวัดแจ้ง บริเวณสี่แยกวัดสิงห์(แยกเตาโอ่งอ่าง)บริเวณสี่แยกวัดสะแก บริเวณสามแยกทรัพย์ ทวีสายในและบริเวณทางโค้งตัวเอส(ในซอยวัดสะแก) 
   และจากการที่บริษัทธนชาตประกันภัย ผนึกกำลัง กับทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาดำเนินการปรับปรุง พื้นที่จุดเสี่ยงอันตราย ในพื้นที่ชุมชนบริเวณถนนปทุมสายใน ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ซึ่งถนน  เส้นนี้มีสติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นสี่แยกทางโค้ง อันตรายที่ไม่มีป้ายเตือนจราจรประกอบกับเป็นย่านชุมชนที่มีรถสัญจรไปด้วยความเร็วเป็นจำนวนมากจึงเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งวันนี้ทางหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว และหมวดทางหลวงปทุมธานีจึงได้นำเจ้าหน้าที่มาติดตั้ง ป้าย สัญญาณเตือน และทางโค้งอันตราย เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้สังเกตอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up