กิจกรรมเทน้ำหมัก ชีวภาพ EM บำบัดแม่น้ำลำคลอง

   วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น เครือข่ายจิตอาสาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเทน้ำหมัก ชีวภาพ EM บำบัดแม่น้ำลำคลอง ตามชุมชน โดยมี น.ส.ดารุณี วัดแก้ว พร้อมด้วยนายไพฑูรย์  คงกัลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมจิตอาสาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม
   โดยได้ช่วยกันเทน้ำหมักชีวภาพ EM ลงในแม่น้ำลำคลอง พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ EM ลงในแม่น้ำลำคลอง ด้านนางสาวดวงดารา นภาคเวช ประธานชุมชนฉัตรณรงค์ 3 (จิตอาสา ทสม.) กล่าวว่า เนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองได้มาประสานกับเครือข่ายจิตอาสาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าลำคลองส่งกลิ่นเหม็นและน้ำมีสภาพดำมาก จึงไปตรวจสอบพบว่าเป็นจริง จึงประสานไปยังสมาชิกเครือข่ายฯ ที่ทำน้ำหมักชีวภาพ EM และนายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตะกูล  ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนน้ำหมัก ชีวภาพ EM จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อนำมาเทลงในแม่น้ำลำคลองช่วยเหลือประชาชน  สำหรับจุดแรก ที่เทน้ำหมักชีวภาพ EM คือหลังหมู่บ้านพฤกษา20 จุดที่ 2 หน้าหมู่บ้านอู่ทองเพลส จุดที่ 3 หลังวัดสายไหม จุดที่ 4 หลังวัดโพสพผลเจริญ เพื่อให้น้ำหมักชีวภาพ EM ไปบำบัดน้ำเสียให้กลับสู่สภาพปกติต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up