งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ

   พลตำรวจตรีสุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต ให้กับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ วันวานที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภูมิใจ 2561 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  ผู้กำกับการทุกสถานี  กต.ตร. จังหวัดปทุมธานี ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก 
   พลตำรวจตรีสุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า งานแสดงมุทิตาจิตเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการทุกคน ตลอดระยะเวลาที่รับราชการต่างอุทิศทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ประจักษ์ อยู่ในระเบียบวินัยอันดีงามอย่างสม่ำเสมอ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี การเกษียณอายุราชการไม่ได้หมายความว่าเป็นการสิ้นสุดภาระหน้าที่ ที่จะพึงมีต่อประเทศชาติ  แต่เป็นเพียงข้อกำหนดให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่มานานได้พักผ่อนจากงานประจำ ดังนั้นแม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่สติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม สามารถเป็นวิทยาทานให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้เกษียณอายุราชการ ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
   พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ยังกล่าวแสดงความยินดี ในนามของข้าราชการตำรวจปทุมธานี พร้อมขอบคุณข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ที่ร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงาน ตลอดจนประเทศชาติ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up