ทต.ปลายบางคว้ารางวัลชนะเลิศจัดการขยะในชุมชน

   เวลา 08.00น.วันที่ 5 ต.ค.61 นายพงศ์ศักดิ์ อัจริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขตเทศบาลตำบลปลายบางมีประชากรทั้งหมด 44,014 คน ประชากรแฝง ประมาณ 30,000 คน หมู่บ้านจัดสรร 100 กว่าหมู่บ้าน จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างจำนวนมากตามชุมชน ทางเทศบาลฯจึงมีแนวคิดที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ โดยให้ประชาชนนำขยะที่ใช้ได้มาขายให้กับเทศบาลฯและคัดแยกขยะเพื่อเอาไปทิ้ง จากนั้นก็ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน โดยให้นักเรียนคัดแยกขยะที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ รายได้ที่ได้จากการขายขยะก็นำมาบริหารการจัดการภายในโรงเรียน  ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย ทำให้เทศบาลตำบลปลายบางได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเทศบาลตำบลของจังหวัดนนทบุรีที่ในครั้งนี้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up