ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง

   เวลา 13.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยม การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. พร้อมทั้งพูดคุย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หลังมีการรับสมัคร สว. มาแล้ว 2 วัน 
   สำหรับการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ในครั้งนี้ ที่ให้แต่ละอำเภอดำเนินการเปิดรับสมัครจากหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพ  แต่ละอำเภอได้เตรียมพร้อมสถานที่ เอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีความประสงค์สมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยได้เตรียมความพร้อม รับสมัคร ผู้สมัคร สว.ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกแต่ละกลุ่มอาชีพเหลือ 3 คน โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกลงคะแนนกันเอง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อเสนอไปยังระดับจังหวัดดำเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป
   นางสาวสุรณี กล่าวว่า การคัดเลือก สว. ในครั้งนี้ มีความแตกต่างจากครั้งก่อนมาก เพราะจะให้ผู้สมัคร ได้ลงคะแนนเสียงเลือกกันเอง จึงทำให้บรรยากาศไม่คึกคัก อีกทั้งไม่สามารถ เปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร และจำนวนผู้สมัครได้ สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กกต.ประกาศรับสมัคร สามารถมาสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ได้เลย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up