กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและนันทนาการด้านวิทย์ฯ

   เวลา 13.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 50 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม พัฒนาโรงเรียน และนันทนาการด้านวิทยาศาสตร์ 
   สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วิชาการ การปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน โดยแบ่งหน้าที่กันทำงาน กลุ่มหนึ่งสอนน้องๆ นักเรียนเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ และโครงการต่างๆ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่ปรับทัศนียภาพภายในโรงเรียน อาทิ ตัดหญ้าที่ขึ้นรกในสนามกีฬา สร้างแปลงพืชสวนครัว เป็นต้น  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up