ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

   เวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต จัดชุดปฎิบัติการ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ที่ ซอยรังสิต ปทุมธานี 2 ซึ่งซอยดังกล่าวมีอาคารพาณิชย์จำนวนมากตั้งอยู่ และมีจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว
   ด้านเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต เปิดเผยว่า อยากประชาสัมพันธ์ประชาชน ให้หมั่นตรวจสอบภาชนะใส่น้ำให้มีฝาปิดมิดชิด เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ มุ่งหวังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ รวมทั้งปิดภาชนะน้ำกิน น้ำใช้ ให้มิดชิดป้องกันยุงวางไข่ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่กลายเป็นยุง พร้อมทั้งปล่อยปลาหางนกยูง หรือปลากินลูกน้ำลงในอ่างน้ำ เพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเป็นประจำ จำนวนยุงลายก็จะลดลง.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up