รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

   เวลา 09.00 น วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารกาญจนาบารมีโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี คลอง10  ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติฯเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรีย์ โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ  รักษาการแทนในฐานะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี พร้อมทั้งข้าราชการ/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ 1,300 คน คอยให้การต้อนรับ
 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานในสังกัดร่วมกับอำเภอธัญบุรีโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธัญบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรีย์ ระหว่างวันที่ 4,6-7 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาสระน้ำรอบโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ซึ่งพัฒนาคูคลองในพื้นที่ กำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ และปลูกบัว ความยาว 4 กิโลเมตร รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาบุคลากรจิดอาสา ในหัวข้อ Basic Life Support ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จำนวน 70 คน และกิจกรรมบริการทางสาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง/จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกให้กับประชาชนทั่วไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up