กกต.จัดประชุมเวทีให้ความรู้กระบวนการ ส.ว.

   เวลา 10.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน เดอะไพร์น รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีเครือข่าย กกต.ปทุมธานี ในโครงการผลิตสื่อให้ความรู้การดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 230 คน
    สำหรับกิจกรรมประชุมเวทีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 230 คน ได้แก่ 1.ผู้แทนจาก ศธจ. สพม. สพป.เขต1 และ เขต 2 กศน.จ. และ กศน.อ. 2.ผู้บังคับบัญชานักศึกษาวิชาการทหาร 3.ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. 4.ผู้แทนกลุ่มสตรี 5.ดีเจประชาธิปไตย 6.ผู้แทน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)และ 7.บุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ส่วนเนื้อหาการประชุมเวทีเครือข่ายประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และมอบภารกิจให้กับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) เพื่อนำไปขยายผลให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
     ด้านนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้ได้ประชุมเครือข่ายขององค์กรที่ทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อความรู้เกี่ยวกับการได้มาของสมาชิกวุฒิสภา และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชฎร ซึ่งมามีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีมีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 107 ท่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วจะมีการประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up