ชี้แจงการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ปทุมธานี

   ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดเผยว่า การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดปทุมธานี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีทั้งสิ้น 6 เขตเลือกตั้ง   ซึ่งมีจำนวนเท่าเดิมกับการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย แต่อาจมีปรับพื้นที่เล็กน้อย เนื่องจากจำนวนประชากรของปทุมธานีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แบ่งออกดังนี้  
   เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบางปรอก ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบ้านใหม่  และตำบลบางกะดี) และอำเภอลาดหลุมแก้วทั้งอำเภอ 
   เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี(ยกเว้นตำบลบางปรอก ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบ้านใหม่  และตำบลบางกะดี) อำเภอสามโคกและอำเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองคลองหลวง) 
   เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองสาม และตำบลคลองสี่)
   เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์) และอำเภอลำลูกกา
(เฉพาะตำบลคูคต)
  เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงยี่โถ) และอำเภอลำลูกกาทั้งอำเภอ (ยกเว้นตำบลคูคต) 
และ เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด) อำเภอหนองเสือทั้งอำเภอ และ อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลรังสิต ตำบลลำผักกูด ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ์)
นอกจากนี้ ยังเชิญชวน ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับสมัครเป็น ผอ.เขต และ กกต. เขต โดยผู้ที่สนใจจะสมัคร ต้องมีอายุ 35 ปี ในวันที่สมัคร มีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานี และมีสัญชาติไทย หากมีความพร้อมและสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองเพื่อจัดการเลือกตั้ง สามารถเข้ามาสมัครที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี วันที่ 3- 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up