กีฬาต้านภัยยาเสพติด

   วันที่ 12 ธันวาคม 2561  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ขึ้นที่ สนามกีฬา โรงเรียนเจริญวิทยา ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขัน 5 แห่ง
   สำหรับการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ แบ่งการแข่งขันเป็นหลายชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล ให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังการมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  สร้างความสามัคคีและ ป้องกันภัยจากยาเสพติดอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up