เกษตรปทุมเตือนป้องกันโรคราแป้งมะม่วง

   นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในสภาพอากาศหนาวเย็น มักพบการระบาดของเชื้อราทำลายช่อดอกมะม่วงในช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ซึ่งเชื้อราอาจทำลายได้ทั้งระยะใบและระยะออกดอก ในแหล่งปลูกมะม่วงทั่วไป 
   สำหรับ ลักษณะอาการ จะพบเชื้อราเข้าทำลายส่วนต่างๆ ของมะม่วง เช่น ใบ ช่อดอก และผลอ่อน สังเกตุได้ง่าย เพราะเชื้อราสร้างเส้นใย และสปอร์คล้ายผงแป้งสีขาว ขึ้นปกคลุมส่วนต่างๆ ของมะม่วง หากนำเนื้อเยื่อที่เชื้อเข้าทำลาย และมีผงสีขาวเกาะอยู่ไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นลักษณะเส้นใย และสปอร์ของเชื้อรา ในกรณีที่เชื้อราเข้าทำลายระยะดอก จะทำให้ช่อดอกแห้งและร่วง ส่วนในระยะผลอ่อน จะทำให้ผลอ่อนร่วง  ส่วนผลมะม่วงที่โตเมื่อมีผงสปอร์สีขาวของราแป้งขึ้นปกคลุมจะแสดงอาการที่ผิวตกกระเป็นคราบสีเทา หรือสีน้ำตาล ราแป้งเข้าทำลายพืชในขณะที่มีอากาศเย็น และในช่วงที่ ความชื้นในบรรยากาศต่ำ แต่ช่วงที่เหมาะต่อการเกิดโรค คือ อุณหภูมิ 10-31 องศาเซลเซียส ความชื้น 60-90 เปอร์เซ็นต์ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up