มทร.ธัญบุรีเล็งเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัย

   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเตรียมส่งนักกีฬา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะเป็นเจ้าภาพ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 128 คน ใน 13 ชนิดกีฬา
   จากประสบการณ์การแข่งขัน การเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น มีความเชื่อมั่นและคาดหวังว่านักกีฬา มทร.ธัญบุรี จะสามารถชิงชัยได้ 2 เหรียญทอง ในกีฬาเพาะกาย เหรียญเงินกีฬายูยิสสู และเหรียญทองแดงกรีฑา 
   ขณะเดียวกัน มทร.ธัญบุรี ยังมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและสร้างความเป็นเลิศทางกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมอบโควตานักกีฬาดีเด่นอย่างต่อเนื่อง และยกเว้นค่าเล่าเรียน พร้อมให้เงินอัดฉีด ทั้งนี้แล้วแต่ประเภทเหรียญที่ได้ มทร.ธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและมีสุขภาพดี เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปัจจุบันนักศึกษามีความสนใจด้านกีฬา การออกกำลังกายและสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงยังได้ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562
   อย่างไรก็ตาม ขอส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาของ มทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งหมดและขอให้แข่งขันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมกัน ทำให้การแข่งขันกีฬามีมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up